Sống vội

Tác giả:

Sống vội

 Tế Hanh


Tặng Huy Cận

Trong tôi văng vẳng dư vang
Điệu buồn của lá phai vàng rơi thưa

Trong tôi thoang thoảng hương đưa
Cỏ hoa tàn cũ, mộng xưa vẫn sầu.

Mây trời nhuộm bóng thương đau
Lá hoa héo rũ, nắng nhàu mình tơ…

Hơi sương nhỏ lạnh lòng thơ;
Tôi nghe rợn ngợp nước mờ nao nao…

Biệt ly tụ họp thời nào,
Thương vương khắp nẻo, nhớ bao tư bề…

Thu đi lâu quá không về!
Lòng chờ vội sống giữa hè ít thu…

 

Thảo luận cho bài: "Sống vội"