Sounds Of Silence – Tiếng Lặng Trong Đêm

Tác giả:

1.
Bạn về bên tôi, hỡi bóng đêm !
Thì thầm lời trao bao tiếng khẽ êm
Mộng mị về đâu từng đêm hư ảo tỉnh mê
Vọng từ xa lời vang mỗi lúc rõ hơn

Đường chật cô đơn
Bao sỏi đá dưới đôi chân trơn

Giữa im lìm
Tự tình cùng đêm
Lời vô hình

2.
Một mình rùng vai so áo lạnh căm
Đèn vàng rọi lòa mắt màu đêm
Chạm niềm cô đơn xuyên qua giữa trống không
Đời buồn ngược xuôi nhường đêm yên tĩnh lắng trong

Màu đèn trắng lóe sáng
Đôi mắt nhắm để cứ nghe mênh mang

Giữa yên lìm
Tự tình cùng đêm
Lời vô hình

3.
Nhìn vào màn đêm đâu chỉ mình thôi
Vạn người sầu – lời buồn chẳng thành câu
Ngàn người đang nghe – đâu hiểu thấu khúc ca
Vạn vật ưu tư trong sâu lắng của đêm

Lời bài tình ca xanh
Chẳng dám xướng giữa im lìm

Đâu tiếng vang vọng
Tự tình cùng đêm
Lời vô hình

4.
Cô đơn muôn gã ngốc nhìn quanh
Lặng buồn một mình một khối tình câm
Tự mình mang con tim đau rát vết thương
Rồi từng đêm im hơi nhức nhối đến  xương

Dội từng tiếng – rơi rớt giữa thinh không sầu
…………………….
Ngàn – niềm đau
Lời vô hình

5.
Bạn về bên tôi, vẫn từng đêm !
Lời thì thầm,  lời đến gần thêm
Mộng mị về tìm trong hư ảo tỉnh mê
Vọng từ xa lời vang mỗi lúc rõ hơn

Người bạn đường  – đi bên tôi bao lâu
Chỉ có bóng tối cũ – giữa tỉnh mơ hoang vu

Đi giữa yên lìm
Tự tình cùng đêm
Lời vô hình

Sài Gòn, 20/08/2012
Leaqua

(Viết cho những đêm không ngủ  :-) )

****

Sounds Of Silence – Simon And Garfunkel

Hello Darkness my old friend,
I’ve come to talk with you again,
Because a vision softly creeping left its seeds while I
was sleeping and the vision
that was planted in my brain,
still remains within the
Sounds of Silence
In restless dreams I walked alone
Narrow streets of cobblestone,
‘Neath the halo of a street lamp,
I turned my collar to the cold and damp
When my eyes were stabbed by the flash of a neon light
That split the night
And touched the sound of silence.

And in the naked light I saw
Ten thousand people, maybe more.
People talking without speaking,
People hearing without listening,
People writing songs that voices never share
And no one dared
Disturb the sound of silence.

“Fools” said I,”You do not know
Silence like a cancer grows.
Hear my words that I might teach you,
Take my arms that I might reach you.”
But my words like silent raind-rops fell,
And echoed
In the wells of silence

And the people bowed and prayed
To the neon god they made.
And the sign flashed out its warning,
In the words that it was forming.
And the signs said, The words of the prophets
are written on the subway walls
And tenement halls.
And whisper in the sounds of silence.

Thảo luận cho bài: "Sounds Of Silence – Tiếng Lặng Trong Đêm"