Sư hoang dâm

Tác giả:

Sư hoang dâm

 Hồ Xuân Hương


Cái kiếp tu hành nặng đá đeo,
Vị gì một chút tẻo tèo teo.
Thuyền từ cũng muốn về Tây Trúc(1)
Trát gió cho nên phải lộn lèo.

(1) Tầy trúc: quê hương Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở ấn Độ.
Bài này có ở văn bản khắc ván 1922

 

Thảo luận cho bài: "Sư hoang dâm"