Sư Phụ, Đứng Lại

Tác giả:

Thông tin truyện

Tác giả:

Thể loại:

Nguồn:Sưu tầm

Trạng thái:

Chương mới nhất "Sư Phụ, Đứng Lại"

Lâu Đồng Đồng bái sai sư phụ, từ đó bước lên không đường về… Thầy trò luyến ái ở Hư Vô là một loại hành vi loạn luân ( >_< )

Sư phụ nói: “Loạn luân thì như thế nào, cũng không phải là loạn không dậy nổi.” ==

Thân ca ca là toàn dân thần tượng, nàng lại bị người hiểu lầm thần tượng thật sâu đậm yêu nàng. Cho nên có người vì thần tượng hạnh phúc, bày ra  lừa gạt cưới án, Lục Đồng Tiểu yêu tinh đào hôn. Nàng bi thúc dục vừa hạnh phúc trò chơi nhân sinh a ~

Thảo luận cho bài: "Sư Phụ, Đứng Lại"