Sự thật phũ phàng

Tác giả:

Thuyền bay từ Đất tới buông neo,
Trăng đón Người… toan ngả bóng theo.
Chỉ thấy bàn tay ai lượm đá;
Thôi rồi, đã uổng ngấn vàng gieo!

Thảo luận cho bài: "Sự thật phũ phàng"