Suối Tiên

Tác giả:

Suối Tiên

 Phan Văn Lai


Một thoáng mơ màng bên Suối Tiên
Anh như du khách đến tham thièn
Em như tiên nữ về khai hôi
Ta dắt nhau qua biển muộn phiền
Một thoáng mơ màng bên Suối Tiên
Ta đi theo gió viếng bưng biền
Ta đi theo nước dò long mạch
Đây góc mây trời không đảo điên
Ta nhìn ta trong vách đá
Ru lòng đôi phút linh thiêng
Ta nhìn ta trong hoa lá
Tiêu sầu hai khối chung riêng
Ta tìm ta trong cổ tích
Nhân hình lưu dấu hoang sơ
Ta ngờ xưa kia Lưu Nguyễn
Vào đây lạc đến bây giờ

 

Thảo luận cho bài: "Suối Tiên"