Suối Trăng

Tác giả:

Suối Trăng

 Linh Lan


Rừng núi đêm về bên suối trăng
Thông reo tiếng gió vực trong ngần
Nai vàng bước khẽ thôi! Đừng động!!
Gái thượng căng tròn đôi vú xuân!

Dạ lan ngào ngạt ướp da trăng
Mười ngón tay thon búp rượu cần
Khua nước nhẹ lên cao cổ ngấn
Nhẹ nhàng xiêm áo khỏa rời thân!

Tóc quyện màn đêm ôm lấy trăng
Mây giăng lụa mỏng thẹn cho Hằng
Khi em gái thượng nghiêng đồi núi
Vũ trụ ngừng quay để ái ân!

Gái thượng xếp gùi tắm xong trăng
Thịt da xiêm áo che lấp dần
Đêm nay rực rỡ đêm nguyệt hạ
Lũng thấp đồi cao chợt bâng khuâng!

Hồn nhiên em tắm dưới trăng
Chết hồn thi sĩ chẳng cần đạn, dao!

Linh Lan
07.22.02

 

Thảo luận cho bài: "Suối Trăng"