Suối Và Cỏ

Tác giả:

Có mây trôi trên đồi nắng

Có thông reo trong rừng vắng
Có hoa thơm trên đồi cỏ xanh
Ngậm sương sớm long lanh

Chốn cao nguyên xa vời đó
Nếu ông mây xanh mơ về dốc phố
Sống trong tôi tâm hồn mộng mơ
Để mãi mãi ngây thơ

Lắng nghe tôi lời cỏ hát
Lắng nghe tôi hát lời suối hát
Suối trong veo róc rách rừng sâu

Rất non xanh, tâm hồn tôi hát
Rất trong xanh, suối nguồn tươi mát
Hát với cỏ xanh

Chốn cao nguyên xa vời đó
Núi ôm mây xanh mờ góc phố
Suối trong veo ôm đồi cỏ non tơ
Để tôi mãi mộng mơ

 

Thảo luận cho bài: "Suối Và Cỏ"