Sương Đêm

Tác giả:

Đêm buông thật êm.. lòng tôi cô quạnh

Ôm mối sầu vương nào ai có hay ?
Nghe hơi thở tôi hình như có anh
Bên anh mộng mơ chợt oà vỡ tan

Hạt sương rơi từng đêm lung lay cánh hoa
Rụng rơi xanh nụ hoa.. trong tình tôi
Buồn chơi vơi từng đêm ngồi bên ô cửa
Mà mong tình anh rơi vào tim tôi

Mưa rơi thật lâu trời mây đen buồn
Anh đi nơi đâu em cứ mãi tìm
Lòng cứ định thôi mà sao vẫn anh
Lao xao trong tôi rối bời lãng quên

Hạt sương rơi từng đêm lung lay cánh hoa
Rụng rơi xanh nụ hoa trong tình tôi
Buồn chơi vơi từng đêm ngồi bên ô cửa
Mà mong tình anh rơi vào tim tôi…

Thảo luận cho bài: "Sương Đêm"