Sương Gió Chiêm Thành

Tác giả:

Vang vang chiêng trống giờ lâm biệt
Một bước ra đi mấy đoạn trường
Nuốt lệ thêm đau hồn cố quốc
Nghìn năm chôn xác giữa tha hương

Xin gửi tặng các bạn mê cổ nhạc sự tích Huyền Trân công chúa, qua một khúc Giang Nam, dưới tựa đề Sương Gió Chiêm Thành, với tiếng hát của cô Ánh Hồng.

Đời nhà Trần (1225 – 1400, sau Thiên Chúa), năm 1301, Thái thượng hoàng Trần Nhân-tông hứa gả con gái của mình, Huyền Trân công chúa, cho vua nước Chiêm Thành, Chế Mân. Ít lâu sau, Chế Mân sai người đem lễ vật sang hỏi thì triều đình không chấp nhận. Năm 1306, Chế Mân lại sai người sang hỏi công chúa và xin nạp hai châu Ô và Rí làm sính lễ. Vua Trần Anh-tông (anh của Huyền Trân) bằng lòng gả em mình cho Chế Mân để đổi lấy đất hai châu.

Toàn bộ khúc hát này là lời than thở của Huyền Trân Công Chúa về tình duyên trắc trở của nàng.

SƯƠ

Thảo luận cho bài: "Sương Gió Chiêm Thành"