Sương Khuya

Tác giả:

Bầy chim tha tới
Mùa thu sương khói
Nỗi buồn lãng quên
Mây thành phố đêm
Mắt đèn thắp lên…thắp lên .

Từng cây lá ướt
Rụng đầy chân bước
Rêu mòn dấu đau
Ngăn hồn mãi đau
Sao trời dấu sâu … nỗi sầu

Ôi ! nắng trăng thêu vàng đường hoa
Phấn gương bao mùa phai nhòa
Người từ xa thôi hết rồi
Tình yêu mong nhớ người
Nở thành hoa lẻ loi

Khi gió mây mang buồn …tuổi thơ
Mắt xanh đã mươi sương mù

Lòng càng lạnh theo gió mùa
Và rêu phong đã chờ
Chợt héo hon tình xưa

Vàng bay lang thang
Chờ hồn phiêu lãng
Cây dài bóng im
Gọi buồn gối êm
Ru mềm tóc đêm …khóc thầm.

Ngàn mây lang thang
Chờ hồn phiêu lãng
Cây dài bóng im
Gọi buồn gối êm
Ru mềm tóc đêm …khóc thầm .

Thảo luận cho bài: "Sương Khuya"