Sương mai

Tác giả:

Sương Mai

 Sương Mai


Sáng nay sương ướt trên cành lá
Những giọt long lanh rớt xuống đời
Tôi tưởng hồn tôi vừa rụng xuống
Mong manh thành những hạt sương rơi

(trích trong tập Trăng Mộng)

 

Thảo luận cho bài: "Sương mai"