Suốt Đời Còn Yêu

Tác giả:

Từ khi em bước ra đi

Là thôi là hết còn gì nữa đâu
Mà sao anh cứ âu sầu
Anh tương tư mãi những mầu áo em
Mùa thu đổ lá bên thềm
Em ơi lá đó nhắc em những gì?

Nhớ không em lúc chia ly
Em nhìn lá úa nói gì với anh?

Đôi ta mộng dẫu không thành
Tim em riêng chỉ một mình anh thôi
Dù cho ngày tháng phai tàn
Anh luôn vẫn nhớ mãi lời thề xưa
Xa nhau giờ nói cũng thừa
Vui đi em nhé cho vừa lòng người ta
Tình nào rồi cũng nhạt thôi
Riêng lòng anh sẽ xuốt đời còn yêu….

Thảo luận cho bài: "Suốt Đời Còn Yêu"