Suy tư đứng trước hoa cúc

Tác giả:

Bất cộng xuân hoa tạp,
Thuỳ phân vãn tiết hương.
Văn chương lưu tạo hoá,
Thần tháo định phong sương.
Hà xứ không tam kính,
Dư hoài tự nhất phương.
Mỹ nhân bất phục kiến,
Vạn cổ thử thu quang.

Dịch nghĩa

Hoa cúc không cùng hàng, cùng loại, không thể lẫn lộn với các hoa xuân,
Ai có thể phân biệt được cái hương thơm của hoa cúc vào tiết muộn (tiết thu)?
Văn chương lưu với tạo hoá (cái đẹp của hoa cúc cùng sống với trời đất)
Khí tiết thanh cao của hoa cúc có thể bền vững trong sương gió
Nơi nào có ba hàng cúc mọc bơ thờ?
Ta nhớ trời một phương
Mỹ nhân không trở lại lần thứ hai
Muôn đời còn lại ánh sáng của mùa thu.
Nguồn: Nét bút thần, Tân Việt xuất bản, Hà Nội, 1944

Thảo luận cho bài: "Suy tư đứng trước hoa cúc"