Suy Tư Về Một Lời Nói

Tác giả:

Cuộc tình đó mang tôi về biển nhớ
Về với những cơn đau ngày xưa
Ngày mà chốn đây tôi đã mong chờ
Ngày mà trái tim tôi bơ vơ
Bao câu nói xưa nay còn đâu
Giờ đã thiếp đi trong những cơn sầu

Đ. K.
Hồn tôi nhớ những câu thề hôm ấy
Ngày tôi đã yêu em nồng say
Một lời nói trong tôi vẫn đong đầy
Một lời nói qua như chim bay
Nhưng tôi ước mơ sao chiều nay
Ðược nghe tiếng em trong giấc mơ này

Dù một lời nói giết cả cuộc tình
Cho tôi mang nhiều vết thương trong mình
Cuộc đời vẫn thế vẫn mang hy vọng
Có những đóa hoa như nụ hồng
Cho tôi lướt trôi trên giòng sông
Giòng sông ngất ngây tôi đã mơ mộng

Thảo luận cho bài: "Suy Tư Về Một Lời Nói"