Ta, Cái Chuông Câm Tiếng

Tác giả:

Em bốn ngày mưa tuyết
Ta bốn ngày nhớ điên
Bỗng thương em hết biết
Mai dù em lãng quên

Em khờ hơn ta tưởng
Nên đau chồng thêm đau
Ta lùi xa ngàn trượng
Cũng ích gì cho nhau

Em như tù giam lỏng
Ta hành ta từng ngày
Vẫn còn nuôi kỳ vọng
Sẽ có nhau đời này

Bốn ngày vô âm tín
Em hẳn lệ mịt trời
Ta cái chuông câm tiếng
Gióng ta chi cuộc đờÌ

Thảo luận cho bài: "Ta, Cái Chuông Câm Tiếng"