Tạ Cho Hoa Trà

Tác giả:

Có khách cho ta một chậu trà
Ta say, ta chẳng biết là hoa!
Da mồi tóc trắng ông già nhỉ,
Áo tía đai váng, chú đấy a?
Mưa bụi những kinh phường xỏ lá,
Gió to, luống sợ lúc rơi già.
Lâu nay ta chỉ xem bằng mũi,
Đếch có mùi thơm, một tiếng khà!

Thảo luận cho bài: "Tạ Cho Hoa Trà"