Ta Có Ngẩng Cao Đầu Tim Mới Nhói

Tác giả:

Ngày mới đến..nắng rạng từ cuối phố

Có con đò đang vội vã đi ngang
Sương đêm qua cố ngỏanh lại ngỡ ngàng
Ôi ta mất khi bình minh hé dạng

Vẳng.. tiếng hò đêm qua còn đi lạc
Giọng ngân nga đưa ta đến giấc vui
Chẳng xót xa mà sao thấy ngậm ngùi
Khi sợi hát không là điều có thật
Trăm ngàn tiếng hát kia còn ẩn dật
Khóc cho ta, khóc thế thái nhân tình
Những sinh linh bé bỏng lặng thinh
Khi biết thốt ” quả đời là cay nghiệt”
Về ta nhé, trở về khi tàn tiệc
Ngọn hải đăng chỉ sáng lúc đêm đen
Chỉ cõi lòng ta tự thắp vạn niềm
Ta có ngẩng cao đầu tim mới nhói
Từ tạ nhé ta không vào đêm tối
Cuộc mơ nào luôn chấp mãi niềm tin
Ánh sáng nào soi rọi được vạn tình
Tim bé nhỏ không nhốt người trọn vẹn
MT

Thảo luận cho bài: "Ta Có Ngẩng Cao Đầu Tim Mới Nhói"