Ta Có Về Đâu

Tác giả:

Đã mấy thu rồi ta có về đâu
Vui đất khách, thân đi cày, an phận
Chuyện của Mẹ không cần ta vướng bận
Khi ra đi chẳng có hẹn ngày về

Ngày sẽ qua, rồi người cũng ra đi
Cãi cho lắm chỉ làm đời thêm mệt
Ai khanh tướng, ai công hầu, ai biết !!!???
Đã hết thời, lịch sử chẳng quay lui

Xưa, Âu Cơ đẻ trăm trứng, chia đôi
Em ra biển, anh lên non, dựng nước
Nay, lịch sử khốn cùng, đường xuôi ngược
Đêm trăng rằm, nghe tiếng cuốc … ầu ơ !!!

<:D>
TTT

Thảo luận cho bài: "Ta Có Về Đâu"