Ta Còn Lại Gì

Tác giả:


Trình bày:
Anh Dũng

 

Ta thấy anh chiều nay Như cành khô rã rời Ta thấy anh chiều nay Ly cà phê trong tay Ta thấy anh chiều nay Buồn bên ly rượu đầy Ta thấy anh chiều nay Vàng khói thuốc trên tay
Bao năm còn lại gì Những năm tháng tội tù Những năm tháng nổi trôi Bạn bè giờ xa xôi Mất còn hay phiêu bạt Cuộc tình đã sang tay Cuộc đời đã đổi thay Niềm tin còn đâu nữa Tay đã trắng bàn tay
Ta thấy anh chiều nay Như cành khô lạc giòng Ta thấy anh chiều nay Đong đầy nỗi đắng cay Ta thấy anh chiều nay Đường đời tan ước vọng Ta thương anh thương nhiều Thương phận người không may.
Ta thấy anh chiều nay Hồn buồn trong mộ phần Ta thấy anh chiều nay Hồn sầu theo núi sông Ta thấy anh chiều nay Tàn hơi vì cội nguồn Ta thấy anh chiều nay Ôm lòng đất đắng cay
Bao năm còn lại gì Một đất nước nghèo nàn Hồn vất vưởng khóc than Mái nhà giờ đã xa Mộ phần giờ hoang lạnh Còn gì nữa hôm nay Hẹn thề đã đổi thay Quê hương giờ tan tác Hồn vĩnh viễn lưu đày
Ta thấy anh chiều nay Bước chừng như đã mỏi Ta thấy anh chiều nay Chim buồn không hướng bay Ta thấy anh chiều nay Cuộc cờ thôi đã mãn Ta thương anh một đời Là con tốt không may

Thảo luận cho bài: "Ta Còn Lại Gì"