Ta Cười Nhớ Lúc Tâm Hư

Tác giả:

Không là Di Lặc cũng cười
Cho tươi nỗi nhớ, cho đời bớt đau
Nhớ quê trắng tóc, bạc râu
Nhớ em đêm cũng trắng mầu tương tư

Ta cười nhớ lúc tâm hư
Hỏi ông Di Lặc ngàn xưa nhớ gì

Thảo luận cho bài: "Ta Cười Nhớ Lúc Tâm Hư"