Ta Đứng Đây Bóng Chiều Sắp Khuất

Tác giả:

Người đi ôm cả trời Quê Mẹ
Mộng lớn giăng giăng biển tiếp rừng
Trong gió chớm thu về xứ lạ
Kẻ còn ở lại thấy rưng rưng

Người đã qua bờ sông Dịch Thủy
Gươm cùn bạo chúa cũng phân thây
Bởi muôn tráng sĩ thề xông trận
Bởi vạn anh hùng quyết ghé vai

Mùa Xuân Tổ Quốc không xa nữa
Đồng lúa miền Nam óng ánh vàng
Rừng núi miền Trung hoa rộ nở
Mừng ngày giải phóng được giang san

Ta đứng đây bóng chiều sắp khuất
Vầng trăng niên thiếu cũng không còn
Nên trong những đêm dài chờ sáng
Lòng gợn buồn màu lá điểm sương

Mai này tới buổi bình minh ấy
Ta biết riêng kia rất ngậm ngùi
Giữa trống chiêng chào mừng chiến thắng
Có người lầm lũi bước đi lui.

Thảo luận cho bài: "Ta Đứng Đây Bóng Chiều Sắp Khuất"