Tà Dương

Tác giả:


ta dong xe ngựa
ven núi tà dương
áo em phớt hồng
trong chiều nắng quái

gò cương ngựa lại
chào em bên đường

tay vẫy tà dương

em là chiêu dương

Thảo luận cho bài: "Tà Dương"