Ta – Em 2

Tác giả:

Ngày xưa Chúa tạo nên người
lỡ quên trần thế
vui buồn có nhau …
mượn chi
chỉ mảnh xương xườn ?
gây tình
gây tội
điêu linh
một đời !

Ngày nay
chút mộng tình này
tơ vương tim nhỏ
trói đời
tình ta
chút bâng khuâng
chút mặn mà
xoay vòng nhật nguyệt
chan hòa
đời ta .

Thảo luận cho bài: "Ta – Em 2"