Ta Giả Dối Vì Người Cũng Giả Dối

Tác giả:

Ta Giả Dối Vì Người Cũng Giả Dối

có phải giả dối giết đời nhau
để dòng ký ức thuở ban đầu
nay đã chán chường trong oan nghiệt
những dối gian nào xé lòng đau

tương lai lừa dối làm sao quen
giận nổi Người không – giữa ngõ quèn ?
ta – Người giả dối, dường như thật
ta mãi ôm tim – hận Người – hèn !!!

Thảo luận cho bài: "Ta Giả Dối Vì Người Cũng Giả Dối"