Ta Hát Trên Đỉnh Đèo

Tác giả:

Ta đứng trên đỉnh đèo này
Ta hát vang với gió
Ta đứng trên đỉnh đèo này
Ta nhìn xuống chân đèo

Từng đoàn người lìa bỏ quê hương
Từng đoàn người lạc loài đau thương
Đưa nhau đi trong ngày đen tối
Đưa nhau qua gian khổ đường dài
Đưa nhau đi xa lánh tù đày….

Ta đứng trên đỉnh đèo này
Ta hát vang với gió
Ta đứng trên đỉnh đèo này
Ta nhìn xuống chân đèo

Nhìn ruộng vườn nhà cửa thân yêu
Nhìn đồng bào ruột thịt thân yêu
Ra đi trong ngút ngàn lửa khói
Ra đi trong mưa gió dập vùi
Ta ôm chung uất hận ngàn khơi…

Đường ta đi tuy khó nhưng có con đường ta đi !
Đường ta đi tuy khó nhưng có con đường ta về !
Đường đi trăm lối nhưng tới con đường ta đi !
Đường đi trăm lối nhưng tới con đường ta về !

( hát lại từ đầu )

Ta đứng trên đỉnh đèo này
Ta hát vang với gió
Ta đứng trên đỉnh đèo này
Ta hát bài… tự….. do………!

Thảo luận cho bài: "Ta Hát Trên Đỉnh Đèo"