Tạ Khách

Tác giả:

Cửa sổ hẹp tối om

Mái tím đóng khung buồn
Dậu vàng ngăn khách tới
Em với sầu thoa son

Kéo giây chuông đã đứt
Gọi mãi người không thưa
Em như là kiệt sức
Mặc sóng hờn đẩy đưa

Tôi trồng cây hy vọng
Đem ánh dương về gần
Dìu em vào cõi mộng
Hoa mặt trời đầy sân.

Hà Huyền Chi
(Feb 27/01)

Thảo luận cho bài: "Tạ Khách"