Ta Là Ai?

Tác giả:

Ta là ai? tại sao phải phán xét

Cũng mắt, môi, cũng ngực thở – giống người
Cũng có cái xiết tay – một vệt cào thiếu nữ
Thơ ngậm môi em – trăng muà cũ chưa vơi

Ta là ai? tại sao lời vào ra kèn cựa
Cũng giòng máu đỏ qua tim rồi lại máu
Cũng lột trần suy nghĩ để tìm điều nói thật
Ấy -lũ mọt vô tình gậm nhấm những vật chứng trong veo

Ta là ai? thôi – cứ quay lưng – vờ như không biết
Trái đã chín rồi thì về đất cũng – như không
Chậm cũng được- mà nhanh cũng được – hà tất buồn đau
Ta là ai? ta là ai – dịu mềm dẫm xuống – một thời cố nhân

21-09-2006 

Thảo luận cho bài: "Ta Là Ai?"