Ta Là Của Người Là Của Nhau

Tác giả:

người nhẹ nhàng bước, bước vào đời

tóc dài buông xõa thả lả lơi

vài sợi vương rối bờ vai nhỏ

trói hồn ta rồi một mối tơ

ta mơ một đời một hồn thơ

viết dòng tâm sự dấu gối mơ

người đến thỏ thẻ lời vàng ngọc

ta là của người, người của ta?

ttlu

Thảo luận cho bài: "Ta Là Của Người Là Của Nhau"