Ta lay tỉnh

Tác giả:

Ta đã chìm trong đam mê muội
Ta đã đắm trong cơn say vùi
Ta đã vùi trong cơn Ảo Vọng
Ta đã mộng một giấc ngậm ngùi

Khi tỉnh lại ta không còn nhớ
Khi hết say ta thèm vòng tay
Khi hết đau ta thèm được khóc
Khi hết mộng ta hết đắng cay

Đời còn vui ta cười ngặt nghẽo
Đời còn đẹp ta tự nhủ lòng
Đời còn sáng ta còn hy vọng
Đời bình minh không phải số không

Cha và con, cũng còn cách biệt
Em và me, thì đã chia lià
Bạn và ta, vaì dòng thơ thẩn
Anh và em, ta còn có nhau!!

Thảo luận cho bài: "Ta lay tỉnh"