Tạ Lỗi

Tác giả:


Nếu em buồn, thôi anh xin tạ lỗi 
Nếu giận hờn thì tội đáng anh đây 
Anh sẽ ngăn tim âu yếm góc này 
Yêu dấu lắm là tha’ng ngày cất giữ 

Nê’u không vui lên gìong thơ tâm sư. 
Nê’u mâ’t rồi tình tự những ngày xưa 
Anh sẽ giăng tơ nhặt nắng đan mưa 
Làm sao nhỉ, cho vừa kinh xa’m hô’i 

Nê’u gi’o về co’ làm em to’c rô’i 
Nê’u mưa buồn, chiều vội vã chân chim 
Nê’u bươ’c cô đơn, con phô’ im lìm 
Em co’ chợt muô’n tìm anh thuở cũ 

Mưa bên này làm buổi chiều ủ rũ 
Mắt đong đầy không đủ nhớ thương đâu 


DCCB

Thảo luận cho bài: "Tạ Lỗi"