Ta Muốn Ôm

Tác giả:


Cả sự sống mới bắt đầu mơn mởn;
Ta muốn riết mây đưa và gió lượn,
Ta muốn say cánh bướm với tình yêu,
Ta muốn thâu trong một cái hôn nhiều
Và non nước, và cây và cỏ rạng,
Cho chếnh choáng mùi thơm, cho đã đầy ánh sáng,
Cho no nê thanh sắc của thời tươi;
— Hỡi xuân hồng, ta muốn cắn vào ngươi!

 

Thảo luận cho bài: "Ta Muốn Ôm"