Ta Nghe Thương Nhớ Mùa Thu Cũ

Tác giả:

Nhìn lá vàng rơi
ta thấy nhớ
Tuổi đời ngày cũ
bút nghiêng tô
Điễm màu sách vở
chiều tan học
Dìu bước em đi trên lá khô.

Vòng xoay đất khách
thu về lại
Nhìn lá rụng đầy
ôm gió mưa.
Ta nghe thương nhớ
thu ngày cũ
Nhặt lá vàng rơi trước cổng trường .

Phan Tưởng Niệm

Thảo luận cho bài: "Ta Nghe Thương Nhớ Mùa Thu Cũ"