Ta Nghe Trương Chi Hát

Tác giả:

Tặng L.X. Đoàn
2-1999

Âm âm từ bờ sông lau sậy

Đêm xuân thuyền ai ghé đấy.

Giá lạnh run người

Chợt hiện bóng Trương Chi.

Người hát để ta mê.

Con sóng im và trời chẳng gió.

Bông lau ngẩn ngơ

Và ai ngẩn ngơ?

Ta nghe chàng Trương hát

Tự ngày xửa ngày xưa.

Hát bằng trái tim chảy máu.

Yêu bằng trái tim đã giấu

Nước mắt hòa sông rộng bãi bồi.

Đêm xuân

Người ở đâu rồi?

Tiếng hát rót vào hư không.

Mênh mông sông nước

Người ở đâu rồi.

Tiếng hát tình yêu

Ngàn năm bất tử

Tiếng hát

Lay hồn người dang dở

Tiếng hát ru ta mãi thành người 

Thảo luận cho bài: "Ta Nghe Trương Chi Hát"