Ta nhớ mình xa (Một nửa trăng)

Tác giả:

(Tặng Trần Thanh Địch)

Hôm nay còn một nửa trăng thôi
Một nửa trăng ai cắn vỡ rồi!
Ta nhớ mình xa thương đứt ruột!
Gió làm nên tội buổi chia phôi!

Thảo luận cho bài: "Ta nhớ mình xa (Một nửa trăng)"