Tạ Ơn

Tác giả:


Tôi xin tạ ơn trời
Cho tôi sống trên đời
Tôi xin tạ ơn đời
Cho tôi được bên người
Tôi xin tạ ơn người
Cho tôi phút tuyệt vời
Cho tôi thấy nụ cười
Cho môi hồng xinh tươi
Cho hồn tôi chơi vơi
Cho nhạc vàng lả lơi
Cho thuyền tình ra khơi
Giữa biễn trời phơi phới
Cho tình yêu gọi mời
Giữa dòng đời tả tơi
Đừng tạ từ người ơi…

 

Thảo luận cho bài: "Tạ Ơn"