Ta Ra Đi

Tác giả:


Tác giả riêng tặng: Phong Trào Quốc Gia Yểm Trợ Kháng Chiến tại Thụy Sĩ

(1983)

Một câu thề đoàn kết. Một lời nguyền hy sinh
Ta ra đi đắp xây tự do chống quân tàn ác
Đường xa dù gian nguy cương quyết không lùi bước
Vai kề vai tiến lên đấu tranh diệt thù
Chờ mong ngày chiến thắng
Lòng dâng tràn nhiệt khí noi gương xưa
Lý Lê Trần Đinh chiến công liệt oanh
Hẹn nhau mùa vinh quang qua khúc ca hồi hương
Chung đường xây nước Nam muôn năm oai hùng
Ta ra đi. Cùng chung thiết tha tự do
Ta ra đi. Hồn thiêng núi sông gọi ta
Ta ra đi. Hẹn ca khúc khải hoàn ca
Ta ra đi. Toàn dân đấu tranh. Ta ra đi
Một câu thề đoàn kết. Một lời nguyền hy sinh
Ta ra đi đắp xây tự do chống quân tàn ác
Đường xa dù gian nguy cương quyết không lùi bước
Vai kề vai tiến lên đấu tranh diệt thù
Chờ mong ngày chiến thắng
Lòng dâng tràn nhiệt khí noi gương xưa
Lý Lê Trần Đinh chiến công liệt oanh
Hẹn nhau mùa vinh quang qua khúc ca hồi hương
Chung dựng xây nước Nam muôn năm oai hùng
Chung dựng xây nước Nam ngàn đời vang danh.

 

Thảo luận cho bài: "Ta Ra Đi"