Ta Thương

Tác giả:

Ta thương đàn có một dây
Ngân nga réo rắt thấm đầy âm thanh

Ta thương cây có một cành
Bao nhiêu chiếc lá đều xanh bốn mùa

Ta thương đồng có một mùa
Đất đai thao thức nằm mơ cấy trồng

Ta thương sông có một dòng
Phù sa ở lại đẫm trong hồn người

Ta thương làng có một người
Yêu ta với mãi hai mươi tuổi tròn

Thảo luận cho bài: "Ta Thương"