Ta Tìm Ta Và Thấy…

Tác giả:

Ta tìm ta ngày xưa*

tháng ngày thần tiên cũ
nhạt nhòa tựa chiều mưa
ta – giọt buồn lưa thưa

Ta tìm ta trong anh*
rượt đuổi nhau loanh quanh
bóng hình là ảo ảnh
ta – sợi tình mong manh

Ta tìm ta trong cát*
Cát cuốn theo con sóng
xô dạt lâu đài mộng
ta – tháng ngày hư không

Ta tìm ta trong đất*
nghe giun dế gọi về
ru bình yên trọn giấc
ta – bụi trần ngô nghê

Niệm Nhiên

 

 
(*) thơ Ngọc Dung

 

Thảo luận cho bài: "Ta Tìm Ta Và Thấy…"