Tạ Từ

Tác giả:

Em có biết vì tim anh em giữ
Nên đời anh là chuỗi thất tình si
Em hãy gửi tim anh theo lãng tử
Là đêm đêm em nghe tiếng tạ từ

Thảo luận cho bài: "Tạ Từ"