Ta Uống – Ta Say – Ta Nhớ Bạn

Tác giả:

Ta uống
Ta say
Ta nhớ bạn .
Mà nghe hồn
Lệ chảy niềm đau .
Bạn bè trăm đứa !
Giờ đâu mất ?
Mình ta cô độc
Giữa đêm sầu .

Ta uống
Mình ta
Ly rượu đắng .
Ngâm vần thơ cũ
Ngậm ngùi đau .
Tìm trong giữa chốn
Đời xa lạ
Còn có mấy người !
Hiểu được nhau ?

Bạn thời chinh chiến
Nằm yên giấc,
Còn lại mấy thằng
Cũng nổi trôi .
Đêm nay
Ta thấy buồn chi lạ !
Bỗng nhớ bạn bè – bao đứa xa !

Thảo luận cho bài: "Ta Uống – Ta Say – Ta Nhớ Bạn"