Ta Với Người Dù Cách Núi Sông

Tác giả:


Ta với người dù cách núi sông
Nhưng lòng vẫn hận mối thù chung
Vẫn sầu canh cánh hờn xa xứ
Vẫn thiết tha buồn nợ quốc vong

Ta với người đâu có vậy thôi
Vì còn nghiệp bá vẫn chưa rời
Nằm đêm vẫn ước ngày xây mộng
Cờ phất ngang trời sông núi vui

Ta với người hận mãi tháng Tư
Chia nhau giọt nước ở trong tù
Chia từng hạt gạo, từng viên muối
Chia cả niềm đau kẻ tội tù

Ta với người đời đã xẻ hai
Nhưng lòng gói mộng, hận còn dài
Dẫu đôi bờ vẫn còn xa cách
Quyết có ngày về giải phóng ai!!

(CA 04/10/03)

 

Thảo luận cho bài: "Ta Với Người Dù Cách Núi Sông"