Ta Với Ta

Tác giả:

Thơ : Việt Dương Nhân


Trình bày:
Nguyễn Minh Châu

 

Thảo luận cho bài: "Ta Với Ta"