Tác giả: Bạch Dạ Vị Minh

Xuyên Việt Chi Gia Hữu Soả Phu

Xuyên Việt Chi Gia Hữu Soả Phu

Giới thiệu truyện: Mở mắt lần đầu tiên khi xuyên việt lại vào ngày động phòng hoa chúc, đến ngày thứ hai lại được phụ thân phân chia tài sản. Hắn được mười lượng bạc, một mẫu ba phần đất, ngoài ra còn có một nương tử ngốc cái gì cũng đều không hiểu. Lục Thanh nghĩ […]