Tác giả: Bạch Hồng Minh Nguyệt

Trứng Ốp Tiêu Sái

Trứng Ốp Tiêu Sái

Giới thiệu truyện: Giống như mọi truyện viết về võng du, ở đây cũng nói về game và những tình huống trong game online thường gặp. Đây cũng là một câu chuyện rất vui vẻ, không bị những thứ phù phiếm làm nhầm lẫn. Mọi chuyện sẽ nhanh chóng được bắt đầu khi nhân vật […]