Tác giả: Bạch Ngọc Vi Hà

Tiểu Ngọc Nhi Trọng Sinh

Tiểu Ngọc Nhi Trọng Sinh

Giới thiệu truyện: Tại thời điểm kiếp trước Tiểu Ngọc Nhi là một nhân vật của phim Hiếu trang bí sử trong một lần vô tình lại xuyên đến Mỹ nhân vô lệ. Tên nhân vật đều giống với kiếp trước của nàng nhưng lại không phải những người nàng từng gặp. Đa Nhĩ Cổn, […]