Tác giả: Bảo Vũ

Biến Cố 1.11.1963: 40 Năm Nhìn Lại

Biến Cố 1.11.1963: 40 Năm Nhìn Lại

Phần I Hôm nay, cách đây đúng 40 năm, vào ngày mùng 2 tháng 11 năm 1963, cuộc đảo chính tại Sài Gòn, thủ đô Việt Nam Cộng Hòa đang bước vào những giờ phút cuối cùng. Cũng trong ngày hôm nay, người cầm đầu nền Đệ Nhất Cộng Hòa, Tổng Thống Ngô Đình Diệm […]