Tác giả: Bát Nguyệt Trường An

Điều Tuyệt Nhất Của Chúng Ta

Điều Tuyệt Nhất Của Chúng Ta

Giới thiệu truyện: Tình bạn, tình yêu, cả hai đều không phải. Mình ngồi cùng cậu ba năm, bóng dáng của cậu và bụi phấn đan xen vào nhau, hai thứ đó vẫn luôn hiện rõ trong tâm trí mình. Mọi người vẫn luôn hỏi tại sao mình nhớ cậu rõ ràng như vậy, không […]