Tác giả: Bích Hoàng

Hoa bèo

Hoa bèo

Bèo bọt như em vẫn nở hoa Ong vàng bướm trắng đến lân la Aó em tím nhạt màu chung thuỷ “Bèo giạt mây trôi” có đậm đà? Nguồn: Tình hoa tứ tuyệt, NXB Văn hoá thông tin, 2007