Tác giả: Biển Chết

Chú Tiểu Nhỏ

Chú Tiểu Nhỏ

Phần 1 : Trong Thập niên 1960, đường Sài Gòn – Vũng Tàu qua khỏi căn cứ Long bình là rừng già và rừng cao su trùng điệp, đứng tại Thị trấn Long Thành ta đã thấy ẩn hiện xa xa là rặng núi chạy dài qua Bà Rịa đến Long Hải trong dó có […]